مقاله

  1. اتمسفر
  2. انگشت نگاری در قرآن
  3. جدایی قاره ىا در قرآن
  4. خواصیت باز گشت دىنده گی اتمسفر زمین در قرآن
  5. سبزینو -کلروفیل در قرآن
  6. سیاهچاله ها و مرگ ستاره گان در قرآن
  7. لایه لایه بودن زمین در قرآن و فرو رفتن لایه اقیانوسی به زیر لایه قاره ای در قرآن
  8. اشاره قرآن بو وجود مدارىای در خورشد ی و ماه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + = 19

http://www.20script.ir